Certifikát Systém manažérstva kvality EN ISO 9001:2008

Od 16.11.2011 sa aj naša spoločnosť stala držiteľom Certifikátu, ktorý potvrdzuje, že máme zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy EN 9001:2008 pre oblasť výroby a predaja pochutín.

Spoločnosť bola vždy zameraná na spokojnosť zákazníka a prostredníctvom tejto medzinárodnej normy si vytvorila ucelený proces, ktorý analyzuje požiadavky zákazníkov, ktoré sú vstupom pre realizáciu produktov. Neustále monitorujeme procesy a prijímame opatrenia na zlepšenie.

Zástupcovia spoločnosti UNICA holding s.r.o. si toto ocenenie prebrali z rúk Ing. Mareka Krajčova, riaditeľa certifikačného orgánu spoločnosti ELBACERT, akciová spoločnosť, sídliacej v Kremnici. Certifikát má platnosť 3 roky.